Cà phê Rang Hạt

140,000

Cà phê Y Thắng được lấy từ 100% từ hạt cà phê Robusta Nhà tự trồng và thu mua các hộ bên cạnh – Tây Nguyên Vùng đất được đánh giá cho ra những hạt cà phê Robusta chất lượng nhất Việt Nam.

Category: